پاکسان

اطلاعات پایه

پاکسان

  • تولید کننده

مواد شوینده بهداشتی و صنعتی

کیلومتر 8 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)

http://www.paxanco.com